Nước nào có thủ đô cao nhất thế giới?

Quốc gia Nam Mỹ có hai thủ đô, một nằm ở độ cao hơn 3.600 m, một cao 2.810 m so với mực nước biển. 

Ảnh: TravellerẢnh: Traveller

Câu 1: Nước nào có thủ đô cao nhất thế giới?

vnExpress.net

, , , , , , ,